František Černý

 

František Černý působil od 90. let do roku 2001 jako československý a posléze český velvyslanec v Německu. Kvůli svému rodinnému původu nemohl za komunistického režimu zpočátku studovat a byl nucen pracovat v továrně. Později vystudoval na Karlově universitě v Praze germanistiku a bohemistiku. V letech 1956 až 1968 byl zaměstnán jako redaktor Československého rozhlasu. Po skončení „Pražského jara“ jej postihl zákaz činnosti a po 20 let si vydělával na živobytí jako učitel němčiny na jazykové škole. Dodnes se neúnavně zasazuje o zlepšení česko-německých vztahů a za své úsilí byl mimo jiné v roce 1996 vyznamenán Uměleckou cenou česko-německého porozumění (spolu s Richardem von Weizsäckerem) a  v roce 2001 německým Velkým křížem za zásluhy.