Libuše Černá

 

Libuše Černá se narodila v Praze a v roce 1977 přesídlila do Spolkové republiky Německo. Pracovala jako rozhlasová redaktorka stanice Radio Bremen a dnes je docentkou na Hochschule Bremen a ředitelkou literárního festivalu „globale° – Festival für grenzüberschreitende Literatur“. Založila pro-tisk - Agenturu pro mezinárodní kulturní výměnu a spolek Porta Bohemica – společnost pro česko-německou spolupráci v Evropě. Je členkou řady grémií, jako například evropského výboru Německého svazu novinářů. Od roku 2010 je předsedkyní Brémské rady pro integraci. Za svoji angažovanost byla vyznamenána Cenou jednoty Německa (2010), medailí Artis bohemiea amicis českého ministerstva kultury (2012) a Spolkovým křížem za zásluhy německého prezidenta (2016).