Cena

 

Ocenění pro novináře, kteří diferencovaně a bez předsudků informují o sousední zemi a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Každoročně je udělována nejlepším českým a německým novinářským počinům, které probouzejí zájem o sousední zemi, rozšiřují poznání její společnosti, politiky, hospodářství, dějin a kultury nebo přibližují každodenní život lidí na druhé straně hranice. 

O cenu je možné se ucházet ve třech kategoriích: text, audio nebo multimédia (včetně TV). 

Zvláštní cenou Mileny Jesenské je vyznamenán autor novinářského díla, které obzvlášť přínosným způsobem reflektuje aktuální dění ve společnosti a věnuje se tématům jako občanská statečnost, multikulturní porozumění, tolerance a soužití obyvatel obou zemí v Evropě. 

Zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost vyzdvihujeme práci novinářů, novinářek či novinářské formáty, kteří se dlouhodobě a mimořádným způsobem zasloužili o diferencované zpravodajství o společném soužití Čechů a Němců v Evropě a/nebo o sousední zemi.

Laureáti v kategoriích text, audio, multimédia a také Zvláštní ceny Mileny Jesenské získají cenu ve výši 2000 EUR.
Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost je čestné a není dotováno.

pořadatelé

statut